چهارشنبه 6 تیر 1403   01:54:10
آشنایی با دانشگاه
ساختار دانشگاه
دانشجو
تماس با ما
1399/8/28 چهارشنبه
کردستان سقز خیابان دانشگاه دانشگاه پیام نور مرکز سقز
کد پستی :   89369 66819    نمابر ( فاکس) :   08736244889   کد شهرستان : 087
شماره های تلفن گویا مرکز: 36243390- 36242388 -36241718- 3624445 36244647
برای دریافت اطلاعات کامل و لیست داخلی ها کلیک بنمایید
برگزیده ها
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
اخبار
بيشتر
آموزش
بيشتر
تقویم آموزشی
بيشتر
برنامه کلاسی
اطلاعیه برنامه ها و نحوه برگزاری کلاس های درسی دانشگاه پیام نور سقز در ترم اول ۱۴۰۲
  برنامه کلاسی نیمسال ( ترم دوم) سال تحصیلی 1402 – 1401
اطلاعیه برنامه ها و نحوه برگزاری کلاس های درسی دانشگاه پیام نور سقز در ترم دوم 1401
اطلاعیه برنامه ها و نحوه برگزاری کلاس های درسی دانشگاه پیام نور سقز
برنامه کلاسی نیمسال ( ترم اول) سال تحصیلی 1402 – 1401
بيشتر
آموزش های آزاد و مجازی
بيشتر